Parool peab olema: vähemalt 6 tähemärki, vähemalt 1 täht, vähemalt 1 number.

Not yet validInvalidToo shortToo commonWeakOkGoodExcellent

Kinnita paroolMatchesDoes not match

Vähemalt 6 tähemärki, neist 1 täht ja 1 number, tühik pole lubatud.

Turvakonverents 2018
Avamine: 23. mai

Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda

.

Turvalisus on üks meie põhivajadusi, mis tagab täisväärtusliku elu ning loob väärtust suhetes ümbritsevaga. Seda tõdemust on Eesti Turvaettevõtete Liit hoidnud oma kodulehe avalehel peamise oma liikmeid ühendava sõnumina. Seda juba veerand sajandit, sest just 1993 aastal tulid kokku esimesed 11 ettevõtjat, kes kirjutasid alla ühishuve esindava erialaliidu asutamislepingule.Turvakonverents

Kohtumiseni Eesti Turvaettevõtete Liidu 25. juubeliaasta Turvakonverentsil!

20

4k

1

1

Jaga

Turvakonverents 2018

Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja meie 25. juubeliaastat, korraldame ETEL traditsioonilise Turvakonverentsi sellel aastal tavapärasest suuremas mahus ja laiemale sihtgrupile. Maailm meie ümber on järjest kiiremas muutumises ning vastastikune mõistmine ja koostöövõime on muutunud täna üheks olulisemaks teguriks nii majandustegevuses, kui ka ühiskonna jätkusuutlikus toimimises tervikuna.

Ainult ühiselt suudame luua hoitud ja kaitstud elukeskkonda ja me ei saa kõrvale vaadata kohaliku kogukondliku tasandi järjest suurenevast osast selles. Kui taasiseseisvumisel loobus Eesti Vabariik kiiresti turvalisuse tagamise monopoli rollist ja tekkisid esimesed turvaettevõtjad, siis andis tooni jõuline kuvand turvamehest, kelle taust pärines reeglina kokkutõmbuvast riiklikust jõustruktuurist.

Täna oleme olukorras, kus erasektori suurem kaasamine korrakaitseliste tegevuste toetamiseks on takerdunud õigusruumi arengusse – ootame uut Turvaseadust, mis vastaks rohkem uue keskkonna vajadustele.

Tänasel päeval on turvalise elukeskkonna loomine äritegevusena selgelt seotud teenuse pakkumisega seal, kus on inimesed, kes selliseid teenuseid vajavad. Järjest enam on kandev roll turvalise elukeskkonna loomisel, selleks sisendi andmisel ja vajadusel järelevalve teostamisel kohaliku omavalituse töötasandil. Kas me oleme selliseks põhimõtteliseks muutuseks riigireformi vaates valmis? Konverentsi arutelupaneelis ja töötubades keskendume muuhulgas maakondlike turvalisuse nõukogude väljakutsetele, mida selline muutus kaasa toob.

Meid kõiki puudutavad globaalsed muudatused elukeskkonnas. Rahvastiku vananemine ja ümberpaiknemine, nutiseadmed ja jagamismajandus, andmete ja privaatsuse kaitse, kutsekvalifikatsiooni raamistik ja töötajatele vajalike pädevuste andmine – lisaks ettekannetele on töötubade käigus võimalik konverentsil osalejatel nendel teemadel ise kaasa rääkida.

Nagu igal aastal avaldame konverentsi käigus vastvalminud turvaturu analüüsi ja tunnustame parimaid valdkonna töötajaid ning eeskujulikke turvalahendusi.

Registreerimine konverentsile

Omavalitsuste liikmetele

ETEL´i liikmetele

Mitteliikmetele

Registreeru

Kuni 21.mai hind: 80 eur + km

Hind: 125 eur + km


Korraldaja andmed: OÜ ETEL Koolituskeskus, reg nr 14353044, arveldusarve EE802200221067885225

Turvaturg 2017 uuringus osalejatele kehtib ETEL liikme hind.

Iga osaleja info tuleb registreerimisvormil eraldi registreerida. Registreerudes täitke palun kõik väljad, kuna konverentsil osalemine on nimeline ja arve saadame Teile nimetatud e-posti aadressile.

Registreerumise katkestamine:
Kui Te registreerusite ja ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@etel.ee:
- kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist tagastame 100% tasutud maksumusest,
- kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest.

Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Konverents, kolmapäev 23.05

09.30 Kogunemine ja kohvilaud

Eesti Rahvusraamatukogus - Tõnismägi 2, Tallinn

kogunemine

10.00

Andres Anvelt, Eesti Vabariigi siseminister

Turvakonverentsi avamine

10.15

Raivo Küüt, Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

Siseturvalisuse Arengukava 2015-2020 elluviimise hetkeseis ning väljakutsed uueks perioodiks 2020-2025. Turvaettevõtjate laiapindsem vajaduspõhine kaasamine riigi sisejulgeoleku tagamisel – kuidas ühiselt edasi liikuda?

10.50

Hannes Kont, Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler

Kattuvad võimalused turvaettevõtjate tegevuses laiapindse riigikaitse ja elanikkonnakaitse vaates. Kas riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil on võimalik ümber mõtestada meie senist tööpraktikat?

11.25

Julia Antonova, Eesti Alaline esindus EL juures, justiitsküsimuste nõunik

Õigus privaatsusele ja isikuandmete kaitse – kas uued takistused turvalisuse tagamisel? Andmekaitsereeglid Eestis ja EL-is – kes, mida ja millal peab tegema?

12.00

Turvaturu analüüs 2017 kokkuvõte - Andre Lilleleht, ETEL tegevjuht

ETEL avalikustab 2017. aasta turvaturu analüüsi üldandmed ja võtab kokku
olulisemad järeldused.

12.30 LÕUNA

13.15

Parimate tunnustamine - Villu Õun, ETEL juhatuse esimees

2017 Parim Turvatöötaja, 2017 Parim Turvatehnik, 2017 Tunnustatud turvalahendus.
ETEL annab üle aasta parimate töötajate ning turvalahenduste tunnustused.

13.30

Garri Raagmaa, Regionaalplaneerimise dotsent Tartu Ülikooli Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetoolis

Eesti regionaalsed ja regionaalpoliitilised suundumused. Millises elukeskkonnas me suure tõenäosusega tulevikus elame ja kuidas regionaalsed erisused mõjutavad meie turvalisust?

14.05

Eimar Veldre, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik

Hädavajalikud uuendused õigusruumis. Uue Turvaseaduse koostamise hetkeseis ja sellest tulenevad tegevused lähiaastatel.

14.30

Debatt "Turvalisuse trendid ja väljavaated ning väljakutsed kohalikul tasandil"

Ilmar Raag, moderaator

Kohalike omavalitsuste territooriumil liiguvad lisaks politseipatrullidele ringi ka turvaettevõtete patrullautod. Turvatöötajad ja politseinikud teevad omavahel koostööd, et õigusrikkujaid tabada. Samas ei anna Eesti seadused turvatöötajatele õigust korrakaitsega tegelemiseks. Kas ja mida peaks õigusruumis muutma, et avalik sektor, erasektor ja ka vabatahtlikud saaksid veelgi tõhusamalt üheskoos Eestit turvalisemaks muuta?
Osalevad: Andres Anvelt Siseminister, Urmas Reinsalu Justiitsminister, Julia Antonova Eesti esindusest EL juures, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, professor Priit Suve Sisekaitseakadeemiast ja Priit Sarapuu turvaettevõttest G4S Eesti.

15.45

Esimese päeva kokkuvõte ja töötubade tutvustamine - Andre Lilleleht, ETEL tegevjuht

17.00

ETEL üldkoosolek liidu liikmetele Endla Ärimaja ETEL lipusaalis

Töötoad, neljapäev 24.05

8.45

Kogunemine Endla Ärimajas - Endla 16, Tallinn

Kogunemine

09.00

Võimalused ja takistused: KOV kogemused avaliku korra tagamisel kuni 45 osalejat

1. Koostöö KOV tasandil. Reaalsed näited, kogemused ja takistused avaliku korra kaitsmisel.
2. Käsitletakse: millised on võimalused kohalikul tasandil riigi, era ja vabakondliku sektori kaasamiseks turvalise elukeskkonna tagamiseks? Kuidas on KOVid erasektorit kaasanud turvalisuse parandamiseks? Milliseid võimalusi annavad selleks täna kehtivad seadused ja mis on õigusruumis lähiajal muutumas?
3. Sihtgrupp: Kohalike omavalitsuste juhid, omavalitsusliitude Turvalisuse nõukogude liikmed, korrakaitseametnikud, turvateenuseid pakkuvad ettevõtted ja teised valdkonna eksperdid.
4. Miks osaleda? Kohalike omavalitsuste õigused avaliku korra tagamiseks erasektori kaasamisel on piiratud, kuid vaidlused nende piiride nihutamiseks on kestnud aastaid. Siin oleks võimalus leida ühiselt lahendusi, mida tuleks reaalselt seadustes muuta, et kohalikul omavalitsusel oleks avaliku korra tagamisel ja turvalisuse parandamisel rohkem võimalusi erasektorit kaasata. Samuti saab kuulata kohalike omavalitsuste kogemusi erasektori kaasamisest turvalisuse parandamiseks ja avaliku korra tagamiseks.

10.00

Turvaturu arengutest Baltikumis (vene keeles) kuni 30 osalejat

1. Turvatöötajate koolitamise ning atesteerimise võrdlus Leedus/Lätis/Eestis
2. Käsitletakse: millised on sarnasused ja erisused Turvateenuste turul tegusevate töötajate ettevalmistamisel, eksamineerimisel ning riiklikul järelevalvel selle üle.
3. Sihtgrupp: Valve, Kaitsetegevuse ja Turvasüsteemide pakkujad, hankijad ja järelevalve teostajad
4. Miks osaleda? Kuigi Balti riikide turud on erinevad ning õigusruum on liikunud peale iseseisvumist isesuundades, oleme suurele osale maailmast ikkagi üks piirkond, kus eeldatakse sarnaste tööpõhimõtete rakendamist. Mida me saame praktikate ühtlustamiseks ära teha?

11.00

Tuleohutusülevaatus täna ja homme kuni 45 osalejat

1. Tuleohutusülevaatus
2. Käsitletakse: Mida sisaldab. Kes teevad. Päästeameti seaduse ettepanek (tuleohutuse seadus on muutmisel).
3. Sihtgrupp: Turvaettevõtted kes tegelevad ja kes veel ei tegele tuleohutusteenustega. Turvaettevõtetest tuleohutuse teenuste korraldajad, spetsialistid.
4. Miks osaleda? Tuleohutuse valdkond on hea võimalus laiendada oma pakutavaid teenuseid, pakkuda kliendile terviklahendust. Ühtlasi on heaks võimaluseks valdkonna arengus kaasa rääkida.

12.00

Turvavaldkonna täna olemasolevad kutsestandardid kuni 30 osalejat

1. Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu haldusalas olevad kutsestandardid
2. Käsitletakse: kuidas kutsestandard tekib, kes on kutse andjad, kutsete andmise statistika, kuidas kutsestandard uueneb, tänased väljakutsed
3. Sihtgrupp: Turvalisuse toodete (valve, kaitse, ohutus, tehnika, koolitus, auditid) pakkujad, hankijad ja järelevalve teostajad
4. Miks osaleda? Olukorras, kus riik vähendab oma senist kontrolli majandustegevuse üle ja arvestab turu isereguleerivatele meetmete toimimist, on oluline valdkonna põhiselt kokku leppida töötajatelt nõutavate pädevuste standardid.

Küsi lisainfot

Kontakt

+372 661 1057
info@etel.ee

Endla 16, Tallinn

UUED STENDID

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.